Sluchová vada

Pokud už jste si četli stránky O mě, tak už nejspíš víte, že patřím mezi lidi, kteří mají nějakou sluchovou vadu, tedy mezi nedoslýchavé. Myslím, že některé lidi by to mohlo zajímat, a tak se vám pokusím to vysvětlit co nejlépe.
Najdete zde potřebné informace, např. funkci ucha, jak komunikovat s nedoslýchavým, něco o sluchadlech atd...

Zvuk a sluch

Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém.

Od zvukové vlny ke slyšení

Sluch hraje v lidském životě velmi důležitou roli. Dovoluje nám komunikovat a přijímat informace, těšit se ze zvuků přírody a poslouchat hudbu. Zvuk nás může také varovat před nebezpečím.

Všechny zvuky jsou způsobovány pohybem. Fouká-li například vítr, pohybuje listím na stromech. Listy stlačují molekuly vzduchu a způsobují jejich vibrace. Tyto vibrace molekul vzduchu se šíří prostorem v podobě zvukové vlny, která může být zachycena uchem.

Pomalé vibrce (nízké kmitočty) jsou slyšet jako hluboké tóny (basy), ryclé vibrace (vysoké kmitočty) slyšíme jako tóny vysoké (výšky).

Lidské ucho

lidské ucho je velmi složitý, citlivý a komplexní orgán, který se skládá ze tří hlavních částí:

Zevní ucho
Zevní ucho se skládá z extérní chrupavčité části (boltce) a ze zvukovodu. Na konci zvukovodu se nachází ušní bubínek, který tvoří hranici zvukové vlny, vede je k bubínku, který je rozkmitáván.

Střední ucho
Střední ucho je prostor vyplněný vzduchem, ve kterém je tlak regulován Eustachovou trubicí, která spojuje vnitřní ucho s hltanem. Ve středním uchu se nacházejí tři malé kůstky, které se nazývají kladívko, kovadlinka a třmínek. Řetěz těcto kůstek tvoří pákový mechanismus, který převádí vibrace z bubínku do vnitřního ucha (do kochley). S kůstkami jsou spojeny dva malé svaly, které se aktivují při silných zvucích přicházejících do ucha. Tyto svaly snižují efekt silných zvukových tlaků před tím, než se dostanou do vnitřního ucha.

Vnitřní ucho
Vnitřní ucho, kochlea, má tvar hlemýždí ulity a je vyplněna kapalinou. K hlemýždi je připojeno ústrojí rovnováhy, které se skládá ze tří polokruhových kanálků, vyplněných tekutinou. Mezi středním uchem a vnitřním uchem je oválné okénko. K oválnému okénku je připojena ploténka třmínku a tento systém pracuje jako píst, stlačující tekutinu ve vnitřním uchu.

Pohyb tekutiny ve vnitřním uchu zde aktivuje vláskové buňky (těchto "senzorických buňek" je ve vnitřním uchu asi 20 tisích). Když jsou vláskové buňky aktivovány, vysílají do mozku přes sluchový nerv impulsy. Mozek vnímá tyto impulsy jako zvuk.
Těmito fantastickými klikatými cestičkami je ucho schopno zachytit zvukové vlny, přeměnit je na vibrace kůstek, potom na vlnění v ušní kapalině a nakonec na nervové impulsy, které jsou zpracovány mozkem. I to nejmenší poškození tohoto komplexního systému může ohrozit sluch

Poškození sluchu

Miliony lidí na celém světě mají problémy se sluchem jednak ztrátou sluchu, jednak tinitem (pískání, šumění nebo jiné zvuky v uchu), ale pouze menšina z nich používá sluchadla. Sluchová ztráta není pouze problém stárnutí, ale týká se lidí všech věkových kategorií, včetně, bohužel se stoupající tendencí, mladistvých a dětí. Fyziologická ztráta sluchu ve stáří je ovšem stále nejčastější příčinou sluchových poruch.

Pokud je příčina poruchy sluchu ve zvukovodu nebo ve vnitřním uchu, mluvíme o převodní nedoslýchavosti. Pokud je ztráta sluchu způsobena poruchou senzorických buňek vnitřního ucha nebo sluchových nervů, mluvíme o nedoslýchavosti senzorineurální, percepční.

Sluchová ztráta neznamená pouze neschopnost slyšet hlasitě. Někteří nedoslýchaví mají problémy se slyšením ve specifických a často úzkých kmitočtových pásmech. To se projevuje ztrátou srozumitelnosti řeči, kdy je řeč pouze slyšet, ale není jí rozumět.

Pokud není sluchová ztráta včas identifikována, léčena a kompenzována u nejmenších děí, může se to velmi negativně projevit ve vývoji dětské řeči a ve schopnosti učení.

Zanedbaná sluchová ztráta u dětí i dospělých může působit široké spektrum problémů. Sluchové problémy mohou často vést k problému "držet krok" s ostatními v různých situacích a následně vést k pocitu izolace, únavy osamělosti. Protože je sluchová ztráta často spojována se stářím - a často bohužel nesprávně spojována i se snížením inteligence - může to mít negativní vliv na život ve škole i práci, na sociální kontakty a všeobecně na snížení kvality života. Prot je velmi důležité "něco dělat" se sluchovým postížením co možná nejdříve.

Léčba nedoslýchavosti

Převodní nedoslýchavost může být někdy léčena chirurgicky, nebo pomocí léků. Ve většině případů je však u sluchových poruch, zejména percepčních, sluchadlo jediným prostředkem pro účinnou pomoc.

Dnes máme k dispozici širokou nabídku různých typů sluchadel, jejichž zvuk může být přizpůsobován různým individuálním sluchovým ztrátám a potřebám nedoslýchavých. Je důležité si uvědomit, že ačkoli sluchadla nemohou zcela nahradit normální sluch, mohou velmi významně zlepšit slyšení slyšení ve všech životních situací - významně pomáhají žít plnějším životem.

Co je sluchadlo?

Sluchadlo je elektronická pomůcka, která se nejčastěji nosí za uchem nebo v uchu a vpodstatě se skládá z mikrofonu, sluchátka (reproduktoru) a mikročipu se zesilovačem a je napájena malou baterií. Díky současnému rozvoji digitální technologie a pokrokové elektronické konstrukci mohou být sluchadla vyráběná v současnosti tak malá, že je u nich zachována kvalita reprodukce zvuku, která odpovídá poslechu CD nahrávky.

Sluchadlo sice nemůže svému nositeli zajistit zcela "normální" sluch, ale mělo by poskytovat co největší přínos při kompenzaci sluchové vady. Jedním z největších problémů uživatelů sluchadel je rušivé oůsobení okolního hluku. Počítačové čipy současných sluchadel jsou schopny bez problému a automaticky účinně potlačovat hluk a zesilovat řeč. Velkým přínosem je také používání sluchadel na obou uších současně, pokud je to možné.

Mýty o sluchadlech

Existuje ještě hodně nedorozumění týkajících se používání sluchadel. Mnoho lidí stále věří, že:
 • sluchadla jsou velká a nešikovná

 • neustále pískají

 • potřebují dálkový ovladač stejně velký jako se používá pro ovládání televizoru

 • mají složité ovládání a údržbu
 • Naštěstí nic z výše uvedeného není pravda.

  Nejmenší sluchadla na současném trhu nejsou o mnoho větší než zrnko kávy. Problémy s pískáním při zpětné vazbě byly značně zmenšeny. Většina sluchadel funguje automaticky a jsou individuálně programovatelná pro specifické potřeby určitého jedince, takže jejich ovládání je velmi jednoduché. Údržba ušní vložky (šálky) je při používání čistících nástrojů dodávaných se sluchadlem také snadná.

  Různé typy sluchadel

  V současnosti existují tři hlavní typy sluchadel: závěsná, zvukovodová a kanálová (nitroušní, zcela skrytá ve zvukovodu). Následuje krátky popis těchto tří typů a některých rysů, kterými se od sebe liší.

  Závěsná sluchadla (BTE) se skládají z pouzdra z umělé hmoty obsahujícího elektroniku, odkud je veden zesílený zvuk průhlednou plastovou trubičkou do ušní koncovky. Ušní hák závěsného sluchadla je připojen k této trubičce, která ho spojuje s ušní koncovkou vyrobenou na míru a nošenou v uchu uživatele. Je velmi důležité, aby ušní koncovka dobře "seděla" a byla správně umístěna ve zvukovodu. Jedině tak maximálně využije uživatel výkon sluchadla a vyhne se akustické zpětné vazbě(pískání). Trubička musí mít také správnou délku a musí být měkká a poddajná. Hlasitost se nastavuje buď automaticky nebo manuálním regulátorem hlasitosti ve formě malé páčky nebo kolečka. Většina závěsných sluchadel má také přepínač "T" sloužící k zapnutí indukční cívky sloužící pro příjem zvuku přenášeného indukční smyčkou (o tom se dočtete níže). U některých modelů slouží zásuvka pro baterii zárověň jako vypínač, u jiných typů je funkce vypínání spojena s přepínačem "T".

  Závěsná sluchadla jsou dostupná v široké paletě typů a úrovní výkonu. Vysoce výkonná sluchadla pomáhají lidem s těžkými ztrátami sluchu. Sluchadla se směrovými mikrofony usnadňují poslech řeči v hluku pozadí, protože více zesilují zvuk přicházející zepředu než nechtěné zvuky přicházející zezadu. Některé modely jsou vybaveny dálkovým ovládáním sloužícím k výběru různých poslechových programů v různých zvukových prostředích, zatímco jiné modely pracují automaticky.

  Zvukovodá sluchadla(ITE). Na rozdíl od závěsných sluchadel jsou zvukovodá sluchadla umístěna uvnitř ve zvukovodu a mají pouze jednu část (šálku, mušli), ve které je zabudována elektronika. Šálka se vyrábí na míru podle otisku zvukovodu budoucího uživatele. Tento typ sluchadla je často 100% automaticky řízen, ale u některých modelů je možné nastavit hlasitost manuálně pomocí malé páčky nebo kolečka. Některé mají i směrový mikrofon. U některých zvukovodových sluchadel slouží víčko bateriového prostoru současně i jako vypínač, u jiných je funkce vypínaní spojena s regulátorem hlasitosti. Zvukovodová sluchadla mohou být obvykle na objednávku vybavena přepínačem "T" (pokud je to prostorově možné) k výběru režimu, kdy pracuje indukční cívka, pro příjem zvuků přenášených z indukční smyčky.

  Kanálová sluchadla (CIC) jsou, jak je patrné z názvu, umístěna v hluboko ve zvukovodu. Navzdory malé velikosti obsahuje tento typ sluchadla elektroniku podle nejnovější technologie a stejné kvality jako větší modely. Jsou v uchu téměř neviditelné, a prto prakticky nikdo nevidí, že nosíte sluchadlo. Umístění CIC sluchadel hlouběji ve zvuovodu má určité přirozené akustické výhody. Zmenšují problémy s hlukem větru, usnadňují telefonování tím, že umožňují používání nprmálního sluchátka a také pomáhají při určení směru, ze kterého zvuk přichází. CIC sluchadla jsou obvykle plně automatická a nemají prostor pro žádné přídavné manuální ovládací prvky. Baterie je umístěna ve víčku sluchadla, které zároveň slouží jako vypínač. Do CIC modelu není možno zabudovat indukční cívku.

  Pro medoslýchavé je obtížné dobře slyšet na veřejných místech jako jsou kina, divadla, kostely a shromáždění. Naštěstí jsou tyto prostory někdy vybaveny systémem pro indukční poslech (přes systém indukční smyčky). Pokud je vaše sluchadlo vybaveno indukční cívkou, můžete ho přepnout do polohy "T" a poslouchat zvuky přes systém indukční smyčky. Mikrofon sluchadla je v tomto režimu vypnut. To znamená, že slyšíte signál z přímo daného zdroje zvku bez rušivých rezonací a bez okolního hluku často způsobeného lidmi v davu nebo v publiku. Jiné veřejné budovy, jako jsou pošty a nádraží, mohou být u pultů nebo na přepážkách také vybaveny systémem pro indukční poslech.

  Mnoho modelů závěsných sluchadel lze v současnosti připojet ke speciálnímu zařízení používajícímu FM radiové spojení, které může velmi pomoci například při poslechu v učbnách, při shromážděních a v pracovním prostředí. Mluvící osoba používá malý radiový mikrofon, který přenáší její řeč cestou speciální FM radiové frekvence. Signál je zachycen maličkým radiovým přijímačem připojeným na dolní část závěsného sluchadla a je zesílen přímo do ucha uživatele.

  Ačkoliv Vám sluchadla nemohou vrátit původní sluch, mohou co nejlépe využít Váš zbývající sluch. Mohou Vás vrátit zpět do aktivního života, kdy se nemusíte neustále soustředit na slyšení. Nejnovější technologie nás přiblížila k cíli, kterým je úplná kompenzace jakéhokoliv typu nedoslýchavosti.

  Hluk a sluch

  Co je hluk?

  V naší moderní společnosti jsme neustále bombardováni různými zvuky. Většina zvuků je příjemných, ale jsou situace, kdy se zvuk stává hlukem. Co je hluk?

  Jsou rozdíly v tom, co se považuje za hluk, protože někteří lidé jso ke zvukům více citliví než jiní. Můžeme ale souhlasit s tím, že hluk je nechtěný zvuk. A v termínech problematiky slyšení můžeme říci, že hlasitý hluk je zvuk, který může způsobit poruchu sluchu.

  Zvláště pro osoby se sluchovou ztrátou je okolní hluk problém, protože rozumění řeči v hluku u těchto osob je často velmi omezeno. A protože některá sluchadla nezesilují pouze řeč, ale i okolní hluk, stávají se tyto hlukové situace obížné.

  Jak může hluk poškozovat náš sluch?

  Ucho je velmi složitý orgán a jeho jemné části mohou být hlasitým hlukem poškozeny. Ve vnitřním uchu jsou neobyčejně jemné senzorické vláskové buňky, které převádějí zvuk na nervové impulsy, které přijímá mozek. Pokud jsou tyto senzorické buňky vystaveny velmi silnému hluku, mohou být poškozeny nebo zničeny. Tím vznikne nevratná porucha sluchu, protože se tyto buňky nemohou regenerovat a není možno je vyléčit. Proto je nutné o sluch pečovat.

  Omezení sluchu
  V mnoha zemích je maximální povolená hladina hluku na pracovišti 85 dB (decibelů). Tam, kde je výše tohoto hluku překraována, musí být k dispozici zaměstnancům chrániče sluchu. Ucho může být běžně vystaveno hladině hluku 85 dB po dobu osmi hodin denně bez rizika poškození sluchu. Zvýšením této hladiny o 3 dB se hlasitost hluku zvýší na dvojnásobek a na polovinu se sníží doba, po kterou může být ucho tomuto hluku vystaveno poškození. Tato doba je pro 88 dB 4 hodiny, pro 91 dB 2 hodiny atd. V podstatě to znamená, že hluku 110 dB smí být ucho vystaveno pouze několik málo minut.

  Příklady zvuků intenzita hluku

  Příklad zvukuHladina intenzity zvuku [dB]
  Práh zvuku, slyšení0
  Šelest listí (šum listí při slabém větru) 10
  Šum listí20
  Klidná zahrada 20
  Pouliční hluk (tiché předměstí)30
  Šepot, velmi tichý byt a velmi tichá ulice 30
  Relativní ticho v obsazeném hledišti kina 30 - 35
  Tlumený hovor40
  Malý šum v bytě 40
  Pouliční hluk (normální)50
  Televizor při běžné hlasitosti 55
  Hlasitý hovor60
  Kvákání žáby 64
  Klapání psacího stroje 70
  Silně frekventovaná ulice70
  Strojovna, hlučný hostinec, potlesk v sále 70
  Křik 80
  Tunel metra80
  Velmi silná reprodukovaná hudba 80
  Kohoutí kokrhání 85
  Motorová vozidla90
  Jedoucí vlak 90
  Maximální hluk motorky100
  Přádelna 100
  Pneumatická sbíječka 100
  Hlasité obráběcí stroje, kovárna kotlů 110
  Diskotéka 110
  Startující letadlo120
  Práh bolestivosti 130
  Akustické trauma 140
  Petardy 170
  Horní hranice hlasitosti dětských pistolek 180

  Zdroje hluku

  Žijeme v hlučném světě. Jsme neustále vystavování různým typům hluků v zaměstnání, naše děti zase v dětských centrech, školách a klubech pro mládež. Ale i během odpočinku, při sportu, v kině, na koncertech, v dopravních prostředcích, všude je hluk v nějaké formě přítomen.

  Hudba je obyčejně příjemný zvukový zážitek ale pokud je příliš hlasitá, stává s z ní také škodící hluk. Haladina hluku na rockových koncertech může být až 120 dB. Přenosné CD přehrávače, velmi populární mezi mládeží jsou při dlouhém používání a při vyšších hlasitostech zdrojem škodlivého hluku.

  Ochrana před hlukem

  To nejlepší co můžeme udělat je samozejmě nevystavovat se velmi silnému hluku. To může být někdy obtížné, ale několik důležitých kroků udělat můžeme.

  Všeobecně bychom měli začít přemýšlet o různých zdrojích hluku a snažit se pobývat spíše ve zdravějším hlukovém prostředí. Měli bychom se naučit lépe "poslouchat naše vnitřní uši". Pokkud nám je hlasitý zvuk nepříjemný nebo je bolestivý, náš sluch nám tím říká, že by nám mohl tento zvuk sluch poškodit. To je výstražný systém našeho vlastního těla. Schopnost našich uší nás včas varovat před nebezpečným hlukem bohužel klesá například po požití alkoholu.

  Dobrým řešením pro ochranu před silným hlukem je používání zvukových chráničů na uši. Na trhu je široká nabídka těchto různých chráničů. Na koncertech, diskotékách a hudebních festivalech je dobré používat ucpávky do uší. Tyto maličké, diskrétní ucpávky poskytují dobrou ochranu proti poškození sluchu hlukem.

  Co dělat pokud dojde k poškození

  Slyšení je jedním ze základním prvků komunikace a následně je velmi důležité a sociálně. Pokud se schopnost dobře slyšet začíná snižovat měly by být učiněny kroky pro optimalizaci komunikace a kvality života co možná nejdříve. I když může být malá část sluchových poruch léčena chirurgicky nebo pomocí léků, většina sluchových poruch a zejména poruchy z hluku je nejlépe řešit pomocí kvalitních sluchadel. Sofistikované, složité zesílení zvuku pomocí moderních, zejména digitálních sluchadel může pro zlepšení slyšení velmi pomoci.

  Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo

  Komunikace

  Lidé, kteří mají problémy se sluchem, mívají s velkou pravděpodobností potíže s komunikací. Komunikace je pro nás všechny základní potřebou, a je důležité si připomenout, že dobrá komunikace se sluchově postíženými vyžaduje úsilí minimálně od dvou lidí. Proto je nezbtné, abystese i vy vždy snažili při komunikaci se sluchově postíženými lidmi brát jejich problémy v úvahu.

  Přivykání na sluchadlo

  Pokud někdo z vašeho blízkého okolí užívá sluchadlo, bude pro vás velkou výhodou mít realistickou představu o sluchadlech. Obecný pojem, že sluchadlo může zcela nahradit normální sluch, není bohužel pravda.

  Kvalitní sluchadla jsou pro sluchově postížené velmi hodnotnou pomocí, ale noví uživatelé často potřebují čas, aby si na sluchadlo zvykli. Veškeré zvuky okolního světa slyší náhle jakoby změněné, jejich vlastní hlas jim zní odlišně, a opět zaslechnou zvuky, které léta nevnímali vůbec. Přivyknutí na sluchadlo zabere čas, ale podpora přátel, členů rodiny a kolegů může významně pomoci.

  Odezírání, zrakový kontakt a fyzický kontakt
  Nedoslýchaví lidé se spoléhají na větší rozsah svých ostatních smyslů. Zrak, hmat a intuice jsou pro komunikace velmi významné. Protože uživatelé sluchadel výrazně používají odezírání, ať vědomě nebo podvědomě, měli byste se k nim vždy otočit tváří, když s nimi hovoříte.

  Když oslovujete uživatele sluchala, snažte se rovněž o zrakový kontakt a raději použijte i jméno příslušné osoby. Pokud se spolu dobře znáte, můžete použít dotek ruky a obrátit tak na sebe pozornost.

  Vzdálenost
  Jiným důležitým faktorem je vzdálenost. Je velmi důležité, aby jste stáli blízko osoby, se kterou hovoříte. Hlasitost Vašeho hlasu je poloviční, pokud se vzdálenost zdvojnásobí - takže zdánlivě i krátká vzdálenost může někdy způsobit potíže s komunikací.

  Křičet nepomáhá
  Mnozí lidé s normálním sluchem se domnívají, že musí křičet, aby jim nedoslýchaví lidé rozuměli. Po uživatele sluchadla je nejdůležitější výslovnost Vašich slov, ne hlasitost. Je jednoduše velmi přínosné mluvit jasně a více pomaleji, srozumitelněji - bez zveličování.

  Některé zvuky je slyšet mnohem hůře než jiné

  Sluchové problémy se často projevují jako neschopnost slyšet určité zvuky nebo jako záměna některých zvuků s jinými. Nedoslýchaví lidé mohou slyšet slova vět, ale nemusí vyřčenému rozumět. V takových situacích je nejlépe změnit slova ve větě, jako když komunikujete s cizincem, který není zběhlý ve Vašem jazyce.

  Nelze opomenout, že jakýkoli okolníhluk znesnadňuje uživatelům sluchadla komunikaci. Před rozhovorem se sluchově postíženým proto raději vypněte rozhlasový přijímač nebo televizor, protože nikdo není rád, když se musí znovu ptát na to, co mu říkáme. Hlučné děti nebo večírky, kde současně hovoří mnoho osob, jsou další překážou, která může zapřičinit, že nedoslýchaví odmítají komunikovat a straní se okolí.

  Psychické důsledky sluchové vady

  Nedoslýchavost může u některých lidí způsobit rozvoj emočních i sociálních problémů. Jak už bylo řečeno, potíže v rozumění mohou vést k iolaci, osamělosti nebo depresím. Velký význam proto mají lidé okolo, když je podpoří nebo "dotlačí" k vyhledání odborné pomoci, pokud je to nutné.

  Někteří nedoslýchaví lidé zápasí s pocitem studu nebo viny při nporozumění toho, co řekli nebo nevhodně odpověděli. Rovněž v těchto případech je pro ně přínosem podpora a porozumění okolí.

  Osoby se sluchovými obtížemi často vynaloží velkou energii jen na to, aby slyšeli a poslouchali, což vede k únavě a stresu. Proto je důležité, aby ostatní lidé, např. kolegové nebo nadřízení v zaměstnání tuto situaci chápali.